SJ Financial II - шаблон joomla Форекс

wrapper

TOPLANTI TARİHİ: 04.05.2012

 

TOPLANTI SAYISI  : 05

 

MECLİS BAŞKANI   : Dündar CENGİZ

 

ÜYELER                   : Zahide GAGA, Burhan AST, Orhan UNAN, Sevil ERDOĞMUŞ, Fatma GAGA, Yılmaz SEZER Osman TERZİOĞLU Mehmet ESEN Bayram BAYRAM

 

 BULUNMAYANLAR: Yok.

 

KARAR NO:26

 

Belediye encümeninin tetkikinden geçirilen ve kabul edilen 2011 yılı belediye kesin hesabının tümü okundu

 

Madde1: 2011 yılı mali giderleri: Bağlı gider kesin hesap cetveli ve diğer gider cetvellerinde gösterildiği üzere

 

Personel giderleri: 380.741,29 TL

Sosyal Güvenlik kurumu devlet pirimi Gid.:69.757,17 TL

Mal ve Hizmet Alımı giderleri: 742.777,75 TL

Faiz Giderleri: 3.265,75 TL

Cari Transfer 28.383,54 TL

Sermaye giderleri: 120.187,84 TL

Toplam Bütçe Giderleri: 1.345,113,34 TL.

 

Madde:2  2011 YılıTahsilatı: Gelir Hesap Cetvelinde gösterildiği üzere,

 

Vergi Gelirleri: 132.823,25 TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 328.6525,41 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar: 86.701,00TL

Diğer Gelirler: 778.128,31 TL

Toplam Bütçe Gelirleri: 1.326.204,97 TL

 

Madde: 3 -  2011 yılı bütçesinin ödenek hareketleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

 

2010 yılından devreden ödenek: 70.647,09 TL

 

2011 yılı bütçe ödeneği: 1.845,000,00 TL

 

Aktarma yolu ile ilave edilen ödenek: 211.600,00 TL

 

Aktarma yoluyla düşülen ödenek: 211.600,00 TL

 

Toplam ödenek: 1.845.000,00 TL

 

Toplam Harcama: 1.345.113,34 TL

 

İmha edilen Ödenek: 499.886.66 TL

 

2011’den 2012’ye devren ödenek:95.861,63 TL

 

5393 sayılı belediye kanunun 64. maddesi gereğince 2011 yılı Mali Kesin Hesabı ile sayman yönetim dönemi hesabı, gelir kesin hesap cetveli, gider kesin hesap cetveli oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edilmiştir. Gereği için kararın bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.