SJ Financial II - шаблон joomla Форекс

wrapper

TOPLANTI TARİHİ : 06.01.2012

 

TOPLANTI SAYISI  : 1

 

MECLİS BAŞKANI : Dündar CENGİZ

 

ÜYELER                      : Zahide GAGA, Burhan AST, Orhan UNAN, Sevil ERDOĞMUŞ, Fatma GAGA, Osman TERZİOĞLU Mehmet ESEN Bayram BAYRAM

 

BULUNMAYANLAR: Yılmaz SEZER

 

KARAR NO :2012/1

 

5393 SAYILI belediye kanunun 20. maddesi gereğince 2012 yılı içerisinde belediye meclisinin her ayın ilk haftası Cuma günü saat 14.00’da hazırlanacak gündem dâhilinde toplanmasına karar verildi.

 

KARAR NO:2012/02

 

5393 SAYILI belediye kanunun 20 maddesi gereğince belediye meclisinin 2012 yılı içerisinde temmuz ayında tatil edilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:;2012/03

 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 25. maddesi gereğince belediyenin bir önceki yıl gelir gider iş ve işlemlerine denetlemek üzere meclisimiz arasından üç kişilik denetim komisyonunun seçilmesine geçildi. Yapılan gizli oylama neticesinde Nahide GAGA 8 oy Orhan UNAN 7 oy Mehmet ESEN 9 oy alarak denetim komisyonuna seçilmiş olup 2011 yılı belediyenin gelir gider iş ve işlemlerini denetleyerek raporlarını mart ayının sununa kadar meclis başkanına sunacaklardır.

 

KARAR NO 2012/04

 

5393 sayılı belediye kanunun 24. maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde 8 oyla Sevil ERDOĞMUŞ 7 oyla Bayram BAYRAM 4 oyla Nahide GAGA plan bütçe komisyonuna seçilmişlerdir.

 

KARAR NO :2012/05 5393 sayılı belediye kanunun 24. maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde 8 oyla Orhan UNAN 8 oyla Mehmet ESEN 5 oyla Burhan AST imar komisyonuna seçilmişlerdir.

 

KARAR NO:2012/06

 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 49. maddesi gereğince belediye norm kadro cetvelinde bir adet tekniker kadrosu bulunması nedeniyle 2012 yılı içerisinde 01.01.2012 tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar bir yıllık süre ile Mehmet CURA’nın tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmasına 2012 yılı içerisinde 1000 TL bürüt ücret ve artı ek tazminatı verilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2012/07

 

27.12.2010 tarih ve 27742 sayılı resmi gazetede çevre ve orman bakanlığınca yayınlanan “Atık Su alt yapı ve evsel katı atık, bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik” ve evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesine yönelik kılavuz hükümlerine göre mali hizmetler müdürlüğünce yapılan maliyet hesapları çerçevesinde mevcut su abonelerinin katı atık ve atık su abonesi yapılmasına meskenler için 12,50 TL  ticarethane ve resmi kurumlarda 17,30 TL’nin su fatura hasılatı ile birlikte üç ayda bir tahsil edilmesine 01.01.2012 tarihinden itibaren ayrıca tüm abonelerden bir metre küp su ücrati üzerinden 0,30 kuruş atık su bertaraf ücreti alınmasına karar verildi.

 

KARAR NO:2012/8

 

2012 yılı içerisinde belediye zabıta memuru olarak fazla mesai ücreti verilmesine, nüfusu 10.000’e kadar belediyeler için belirlenecek fazla mesai ücretinin maaşına yansıtılmasına karar verildi.

 

KARAR NO :2012/09

 

Belediyemiz fen işleri ve çevre sağlığı hizmetlerinde gerek duyulduğu zaman norm kadro yönetmeliğinin 24/1 ile 5620 sayılı kanunun 3/2 maddesi hükümlerine göre 5 adet işçinin 5 ay 29 gün çalıştırılmasına karar verildi.

 

KARAR NO : 2012/10

 

İlçemiz Balıkesir Caddesi üzerinde yolu ikiye bölen orta refüjün araç trafiğini zora sokması, tırların ve kamyonların dönüş manevrasını kısıtlaması nedeniyle kaldırılmasına karar verildi.

 

KARAR NO:2012/11

 

İlçemiz Sarımsaklı mevkiinde belediyeye ait 161 ada 44 parselin satışının yapılmasına karar verildi.