SJ Financial II - шаблон joomla Форекс

wrapper

TOPLANTI TARİHİ : 03.05.2011

 

TOPLANTI SAYISI : 6

 

MECLİS BAŞKANI : Dündar CENGİZ

 

ÜYELER                   : Zahide GAGA, Burhan AST, Orhan UNAN, Sevil ERDOĞMUŞ, Fatma GAGA, Yılmaz SEZER Osman TERZİOĞLU Mehmet ESEN Bayram BAYRAM

 

 BULUNMAYANLAR: Yok.

 

 KARAR NO: 2011/20

 

 2010 yılı belediye kesin hesabının görüşülmesine geçildi. Belediye encümenini tetkikinden geçirilen ve kabul edilen 2010 yılı belediye kesin hesabının tümü okunarak inceledi.

 

Madde 1: 2010 yılı mali idareleri bağlı gider kesin hesap cetveli ve diğer gider hesap cetvellerinde gösterildiği üzere

 

01 Personel gideri: 400.574,34 TL,

 

02 Sosyal güvenlik kurumu devlet pirimi giderleri: 72.033,50 TL

 

03 Mal ve hizmet alımı giderleri: 465.471,38 TL

 

04 Faiz giderleri: 1.743,81 TL

 

05 Cari transferler: 4.015,32 TL

 

06 Sermaye Giderleri: 68.973,22 TL

 

Toplam Bütçe Giderleri: 1.012.811,57 TL

 

 Madde 2: 2010 yılı tahsilâtı gelir kesin hesap cetvellerinde gösterildiği üzere

 

01 Vergi gelirleri: 105.008,75 TL

 

02.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 366.180,47 TL

 

03.Alınan Bağış ve Yardımlar: 16.160,00 TL

 

04.Diğer gelirler: 615.614,66 TL

 

Toplam bütçe gelirleri: 1.102.963,88 TL

 

 Madde 3: 2010 yılı bütçesinden ödenek hareketleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir.

 

2010 yılından devreden ödenek: 70.647,09 TL  2010 yılı bütçe Ödeneği: 1.735.000 TL , Aktarma Yolu ile İlave Eden ödenek : 149.670,00 TL Aktarma Yolu ile Düşülen ödenek: 149,670,01 TL Toplam ödenek: 1.735.000 TL Toplam Harcama : 1.012,811,57 TL  İmha edilen Ödenek: 722.188,43 TL

 

Madde 4 2010 yılında 2011 yılına devreden tahakkuk artığı: 70.647,09 TL dir. 5393 sayılı belediye kanunun 64. maddesi gereğince 2010 yılı mali hizmet kesin hesabı ve sayman yönetim dönemi hesabı gelir kesin hesap cetveli, gider kesin hesap cetveli oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 KARAR NO:2011/21

 

2010 yılında 1. düzenlenen ilkbahar hayvan ve emtia festivalinin bu yılda 8-9-10 haziran 2011 tarihlerinde 3 gün süre ile konser yarışmalar halk oyunları şenliği ve türkü gecesi etkinliği ile düzenlenmesine ve festivalin geniş kitlelere hitap etmesi için her türlü reklam ve tanıtım çalışmasının yapılmasına karar verildi.

 

 KARAR NO:2011/22

 

Geleneksel Balya hayırının 14 Mayıs 2011 tarihinde belediye Enverpaşa Mahallesi muhtarlığı, Kocacami mahallisi muhtarlığı ile ortaklaşa düzenlenmesine karar verildi.