SJ Financial II - шаблон joomla Форекс

wrapper

TOPLANTI TARİHİ : 06.04.2011

 

TOPLANTI SAYISI : 5

 

MECLİS BAŞKANI: Dündar CENGİZ

 

ÜYELER                   : Zahide GAGA, Burhan AST, Orhan UNAN, Sevil ERDOĞMUŞ, Fatma GAGA, Yılmaz SEZER Osman TERZİOĞLU Mehmet ESEN

 

BULUNMAYANLAR: Bayram BAYRAM

 

KARAR NO: 2011/13.

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesi gereğince Daimi Encümen Üyeliklerine 5 oyla Yılmaz SEZER, 5 oyla Mehmet ESEN seçilmişlerdir. .

 

KARAR NO:2011/14

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereğince 2 adet meclis kâtipliğine 5 oyla Yılmaz SEZER 5 oyla Fatma GAGA seçilmiştir.

 

 KARAR NO: 2011/15.

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereğince 5 oyla Mehmet ESEN Meclis 1. Başkan Vekilliğine, Sevil ERDOĞMUŞ 5 oyla meclis 2. Başkan Vekilliğine seçilmişlerdir.

 

KARAR NO: 2011/16.

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince seçilen ve 5 kişiden oluşan 2010 yılı belediye gelir gider hesap iş ve işlemlerinin incelemişler denetimlerini yaparak meclisimize sunulmuş Rapor denetim sözcüsü tarafından okunulmuştur. Ad okunmak sureti ile yapılan oylama neticesinde tüm üyelerin kabul oyları ile 2010 yılı belediye hesap iş ve işlemlerinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KAKAR NO:2011/17

 

2010 yılı Belediye başkan faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereğince meclis 1. Başkan Vekili 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi ve 518 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunun 41. maddesi gereğince Belediye Başkanlarının 1 yıllık çalışmalarını kapsayan faaliyet raporunu okumaya geçti. Yapılan müzakereler sonucunda oylamaya geçildi. Yapılan oyalama neticesinde tüm üyelere kabul oyu kullanarak 2010 yılı başkanlık faaliyet raporunu kabul edilmesine ve onanmasına karar verildi.

 

KARAR NO:2011/18 Balya ilçesi idare müdürlüğünün 24.03.2011 tarih ve 25 sayılı yazıları gereği gündeme alınan 50K4b pafta 220 ada 22 parselde imar değişikliği yapılması görüşmesine geçildi. İlçemizde yapılacak kaymakamlık lojmanı için 220 ada 22 parselde imar değişikliği yapılması için hazırlanan rapor okundu. İlçede Kocacami Mah. Çamlık mevkii 220 ada 22 parselde 7 m² genişliğinde 40 metre uzunluğunda imar yolu geçmektedir. Mevcutta bulunan 7×40 metre yolun aynı ada içerisinde 22 parselin doğu sınırına kaydırılarak 3194 sayılı imar kanunun 8. maddesinin b bendine göre imar değişikliği yapılmasına karar verildi.

 

KARAR NO:2011/19 İlçe özel idare müdürlüğünün 24.03.2011 tarih ve 25 sayılı yazılarında ilçemizde yapılacak kaymakamlık lojmanı için gerekli olan arsanın yapılan araştırmalar neticesinde balya belediyesine ait olan koca cami mahallesi çamlık mevkiindeki 220 ada 22 parseldeki 819 Müzakere arsanın uygun olduğu bu arsaya karşılık mülkiyeti Balıkesir il özel idaresine ait ilçe Enver paşa mahallesi akın sokakta bulunan 114 ada 3.4.5.6.7 parselde bulunan toplam 5 adet arsanın (105,99 metrekare) takasının yapılması istenilmiş olup meclisimizce uygun görülerek 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin E fıkrası gereğince kurumlar arası bedel alınmadan kaymakamlık lojmanının yapımı için taka kas yapılmasına takas işleminin yürütülmesine belediye başkanı Dündar CENGİZ’E tam yetki verilmesine karar verilmiştir.