SJ Financial II - шаблон joomla Форекс

wrapper

TOPLANTI TARİHİ : 03.01.2011

 

TOPLANTI SAYISI : 1

 

MECLİS BAŞKANI : Dündar CENGİZ

 

ÜYELER       : Zahide GAGA, Burhan AST, Orhan UNAN, Sevil ERDOĞMUŞ,    Fatma GAGA, Yılmaz SEZER Osman TERZİOĞLU Mehmet ESEN

 

BULUNMAYANLAR: Bayram BAYRAM

 

KARAR NO:2011/01.

 

2011 yılı içinde Belediye Meclisinin her ayın ilk haftası içerisinde başkanlıkçı belirlenen günde ve gündem dâhilinde meclis toplantılarının yapılmasına karar verildi.

 

KARAR NO:2011/02.

 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 49. maddesi gereğince belediye norm kadrosu cetvelinde bir adet tekniker kadrosu bulunması nedeniyle 01.01.2011 tarihinden 31.11.2011 tarihine kadar bir yıllık süre ile Mehmet Cura’nın tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına karar verildi.

 

KARAR NO:2011/03.

 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 20. maddesi gereğince belediye meclisinin 2011 yılının Temmuz ayında tatil edilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2011/04.

 

Belediye Zabıta Memurunun 2011 yılında fazla mesai ücreti ödenmesine, nüfusu 10.000’e kadar olan ilçeler için belirlenecek matbu fazla mesai ücretinin memura ödenmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2011/05

 

Belediyemiz Fen işleri ve belediye sağlık hizmetlerinde çalıştırılmak üzere belediye norm kadro yönetmeliğinin madde 24/1 ile 5620 sayılı kanunun 3/2 maddesi hükümlerine göre memurluğun kadro standardı toplamının %20 sine tekamül eden toplam 5 adet işçinin 5 ay 29 gün çalıştırılmak üzere vize işleminin yapılması oylanarak kabul edilmiştir.

 

KARAR NO:2011/06.

 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 25. maddesi gereğince belediyenin bir önceki yıl gelir gider iş ve işlemlerini denetlemek üzere meclisin arasından beş kişilik denetim komisyonunun seçilmesine karar verildi. Yapılan gizli oylama neticesinde üyelerden Yılmaz SEZER 8 oy Mehmet ESEN 8 oy Osman KARCIOĞLU 9 oy Nahide GAGA 9 oy Fatma GAGA 9 oy olarak denetim komisyonuna seçilmişlerdir.

 

KARAR NO:2011/07.

 

Gündeme göre Turkcell Kurumsal Hatta Vodofone kurumsal hatta geçilmesi görüşüldü. Vodofone iletişim şartlarının daha cazip olması, gerek hat hizmetlerinin düşük gerekse dakikadan daha fazla yararlana bileceği göz önüne alınarak belediyemiz menfaat sağlayacaktır. Bu nedenle Turkcell iletişim hattından Vodofone iletişim hattına geçilmesine karar verildi.